Dec 29, 2008

so long


قدیما ندیما یه مدت زیادی چند تا آهنگ داشتم که خیلی گوش می کردم و بسی لذت می بردم ازشون ولی اطلاعات درستی از گروهشون نداشتم و هیچ کس هم درست و حسابی چیزی نمی دونست ازشون
اسم گروه جین بود تو اینترنت هم زیاد چیزی ازشون پیدا نمیشه خلاصه خیلی دنبالش بودم تا اینکه یه دفعه فول آلبومشون از آسمون افتاد تو کاسم.واقعا مونده بودم از خوشحالی چه خاکی تو سرم کنم یه چند وقتی آهنگ هاشونو زندگی کردم و بعدش به حا ت عادی برگشتم
از اون دوره یه کارو که خیلی دوس داشتم و به قولی آهنگ وقت خوابم بود انتخاب کردم برای این پست


So so long-Jane