May 21, 2009

Joan


من یه مساله رو نفهمیدم
نفهمیدم بالاخره هر پست رو چند نفر دانلود میکنن
بعضی از پستا تا 210 بار میره
ولی بعضیا تهش به 16 میرسه
خلاصه پاک گیجوم!