Sep 8, 2008

Let Him Be Praised


شنید اوکانر خواننده ایرلندی با انتشار آلبوم "کوتاه بیاید" به صورت مجموعه ایی از موسیقی رگه

تجربه جدیدی در کارنامه موسیقی خود ثبت کرد و از طرفی واقعا ترکوند جماعت منتقد موزیکو.

در مورد موزیک رگه باید بگم که اصالتا در جاماییکا با تاثیر از عناصر موسیقایی بلوز و جاز و تلفیق آن

با ریتم خاص ضد ضرب بوجود آمده است.

تجربه شخصی من با رگه بهمراه نوعی نشاط خاص و حس رقصی مرموزه

البته بعضیا میگن رگه فقط وقتی حال می ده که high باشی!

ما که امتحان نکردیم توصیه هم نمیکنم فقط گفتم جهت اطلاع

تبصره: فایل به فرمت rbs است با open withو نرم افزار media player اجرا کنیدY Mas Gan-Sinead O'Connor